Ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování a ochraně osobních údajů

Naše webová stránka je: http://www.farmarsky-obchudek.eu.

Farmářský obchůdek pod vedením Romana Dolenského je v roli správce osobních údajů a věnuje velkou pozornost jejich ochraně a zabezpečení.

Tento dokument popisuje, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Vážíme si toho, že s námi své údaje sdílíte, a proto je maximálně chráníme. Současně se snažíme být ve vztahu k vám co nejtransparentnější, zejména z hlediska toho, jak data zpracováváme a jak je chráníme.

Tento dokument byl připraven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

V rámci naší hlavní činnosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  1. Základní identifikační údaje (např. jméno, příjmení, název firmy, sídlo, IČ, DIČ).
  2. Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa).
  3. Údaje pro zajištění potřeb klientů a plnění smlouvy (objednávky).
  4. Informace ze vzájemné komunikace (např. informace ze vzájemné korespondence, z kontaktních formulářů, telefonických hovorů).
  5. Transakční a fakturační údaje – zejména informace, které se objevují ve smluvních podmínkách či na fakturách.

Pro jaké účely osobní údaje potřebujeme?

• pro poskytování služeb a pro plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa.
• pro vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
• pro marketing – zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví. Na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste přímým zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat na e-mailové adrese modrybaron@email.cz .

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Jak osobní údaje chráníme?

Při zpracování a ochraně osobních údajů se řídíme následujícími principy:
• Chráníme je, jako naše vlastní v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
• Zpracováváme je vždy zákonně, korektně, odpovědně a transparentně.
• Zpracování je účelově omezené tzn., že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
• V rámci minimalizace zpracovávaných údajů, zpracováváme pouze údaje relevantní v rozsahu nezbytném pro splnění smluvních závazků.
• Zpracováváme pouze přesné a aktualizované údaje, a to v rozsahu nezbytném pro daný účel.
• Jsou-li údaje nepřesné, zajistíme opravu či výmaz, k čemuž můžeme požadovat vaši součinnost.
• Údaje uchováváme ve formě umožňující identifikaci.

Budeme osobní údaje předávat třetím osobám?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem, případně dalším.
Jiným třetím osobám budou předány osobní údaje pouze v případě, že s tím budete řádně obeznámeni a vyjádříte s tím souhlas.
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Jaká jsou vaše práva související se zpracováním osobních údajů?

1) Právo být informován – máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o tom, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje.
2) Právo na opravu – máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné.
3) Právo na výmaz – „právo být zapomenut“ Vám umožňuje požádat o vymazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní. I nadále můžeme mít právo či povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, např. při zákonné povinnosti, jakou je například zákon o účetnictví.
4) Právo na omezení zpracování – v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo omezit používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše osobní údaje stále uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznam osob, které o omezení zpracování požádaly. Abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.
5) Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli a znovu je použít nebo sdílet pro osobní účely. Osobní údaje poskytneme ve strukturovaném běžně používaném a elektronicky čitelném formátu.
6) Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.
7) Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, webová adresa je www.uoou.cz .
8) Právo odvolat souhlas – souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď zasláním odvolání na adresu sídla naší stáje.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti jakoukoli bezpečnou formou (doporučený dopis, e-mail NENÍ bezpečná forma). Doporučeným dopisem na korespondenční adresu. Stejnou formou budeme na Váš požadavek reagovat.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti jakoukoli bezpečnou formou (doporučený dopis, e-mail NENÍ bezpečná forma). Doporučeným dopisem na korespondenční adresu. Stejnou formou budeme na Váš požadavek reagovat.

Děkujeme, že jste se seznámili s informacemi uvedenými v tomto Memorandu.