Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje pro dodávku zboží Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s §273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. pozdějších předpisů.SMLUVNÍ STRANY
Prodávající Roman Dolenský, Tisem 4, 257 56 Tisem, IČO 16582136.
Kupující je každá fyzická či právnická osoba, která objedná zboží na základě řádně vyplněného objednávkového formuláře. Kupující prohlašuje, že do příslušných objednávkových formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely plnění podmínek obchodu.

OCHRANAOSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou použity výhradně pro účely objednávkového systému stránek www.farmarsky-obchudek.eu. Při evidování osobních údajů je dodržován zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. Prodejce se tímto zavazuje, že evidované osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníků poskytovány třetí osobě, ani s nimi nebude jinak manipulováno pro jiné účely, než ke kterým byly poskytnuty. Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ
Objednávat lze pomocí objednávkového formuláře ve formátu .xls, který kupující obdrží spolu s aktuálním ceníkem zboží. Vyplněný formulář pak zašle na e-mailovou adresu obchod@farmarsky-obchudek.eu. Ve výjimečných případech lze zboží objednat telefonicky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v aktuálním ceníku či v objednávce. V případě nejasností je objednávka upřesněna písemně či telefonicky.Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata okamžitě, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem.NEDOSTUPNOST ZBOŽÍ
Jelikož je zboží závislé na chovu hospodářských zvířat a jejich produkci, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, bude o tom kupující informován (emailem nebo telefonicky). Pokud to bude možné, navrhneme kupujícímu možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v takovém případě o hodnotu nedodaného zboží snížena a kupující bude o stavu informován (emailem nebo telefonicky).

CENY ZBOŽÍ
Ceny zboží jsou v ceníku jsou uvedené bez DPH i včetně DPH. U všech cen je uvedena sazba DPH.

Vyhrazujeme si právo upravit uváděné ceny v případě pohybu kurzu Kč v průběhu vyřizování objednávky nebo v případě náhlé změny ceny od dodavatele. V takovém případě Vás budeme kontaktovat a případné změny s vámi konzultovat ještě před odesláním zboží.

Minimální cena objednávky je 1 500 Kč. Při této hodnotě objednávky je rozvoz zdarma. V případě nižší objednávky je rozvoz a jeho cena dohodnuta individuálně.

PRÁVA A POVINNOSTI
Vlastnické právo na zboží vzniká kupujícímu dnem zaplacení dohodnuté a potvrzené kupní ceny. U platby na bankovní účet se dnem zaplacení rozumí den připsaní platby na účet prodávajícího.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každá učiněná objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Odesláním své objednávky e-mailem na adresu obchod@farmarsky-obchudek.eu nebo telefonem, souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Prodávající má právo objednávku kdykoliv stornovat bez udání důvodů nebo z důvodů, že objednané zboží se již nevyrábí, nedováží nebo se u něj výrazně změnila jeho pořizovací cena. V případě, že tato skutečnost nastane, bude kupující neprodleně informován, za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již za zboží zaplatil, bude mu neprodleně vrácena plná částka zpět na bankovní účet nebo poslána na adresu ve formě poštovní poukázky.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli před jejím závazným odesláním. Po závazném odeslání jen tehdy, pokud prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé s tímto jednáním.

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravujícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu buď v hotovosti při dodání zboží nebo na základě vystavené faktury a to nejpozději do 14 dnů od dodání zboží.

ZPŮSOBY PLATBY
Hotově při převzetí zboží.
Bankovním převodem na náš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury.

OBJEDNÁNÍ A ROZVOZY ZBOŽÍ
Objednávky zasílejte každé pondělí. Na základě těchto objednávek jsou mléčné produkty vyrobeny. Ve středu a ve čtvrtek jsou pak distribuovány. Produkty se vždy snažíme doručit v co nejkratší době, ale záleží na místě, kam má být které zboží zavezeno.

REKLAMACE A ZÁRUKA
Neručíme za poškození obalu vzniklé během přepravy. Na produkty se vztahuje záruka pouze, není-li poškozen obal.

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Tyto obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.
Kontakt:
Roman Dolenský
Mladovice 1
Popovice 25701
Tel.:602 823 381
Tel:734 106 503
modrybaron@email.cz